• Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego powstała po to, by pomagać i wspierać Państwa w rozwiązywaniu dylematów i trudności życiowych, przekraczaniu własnych granic, zwiększaniu umiejętności interpersonalnych.

 

  • Jesteśmy zespołem psychoterapeutów, psychologów. Zajmujemy się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej w szczególności psychoterapia. Dodatkowo oferujemy wsparcie psychologiczne, psychoedukację oraz poradnictwo pedagogiczne dla rodzin.

 

  • Pracujemy w nurcie psychodynamicznym.

 

  • Oferujemy pomoc osobom poszukującym nowej jakości życia.