• Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego powstała po to, by pomagać i wspierać Państwa w rozwiązywaniu dylematów i trudności życiowych, przekraczaniu własnych granic, zwiększaniu umiejętności interpersonalnych.

 

  • Zajmujemy się udzielaniem szeroko rozumianej pomocy psychologicznej takiej jak: wsparcie psychologiczne, psychoedukacja, poradnictwo pedagogiczne dla rodzin, a przede wszystkim psychoterapią.

 

  • Pracujemy w nurcie psychodynamicznym.

 

  • Oferujemy pomoc osobom poszukującym nowej jakości życia.