Malina Jaśko-Lenert psychoterapeuta
tel. 607 377 337

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie  certyfikacji w  Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentką dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Kontynuowałam szkolenie I ukończyłam  czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywałam pracując m.in. :

  • W Agencji Doradztwa Zawodowego AD, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, prowadząc młodzieżowe grupy wsparcia, terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
  • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu, prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, pracując z osobami doświadczającymi przemocy
  • W Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy AKSON we Wrocławiu, prowadząc trening umiejętności wychowawczych
  • W Specjalistycznym Szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze, pracując w oddziale leczenia nerwic oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową.

Piotr Lenert  psychoterapeuta
tel. 698 491 314

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentem krakowskiego Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Ukończyłem Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a następnie  czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywałem pracując m.in. :

  • W Agencji Doradztwa Zawodowego AD, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, prowadząc młodzieżowe grupy socjoterapeutyczne, terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, konsultacje dla rodziców. 
  • W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową
  • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, prowadząc psychoterapię indywidualną i konsultacje dla rodzi.