mgr Malina Jaśko Lenert - psychoterapeuta

pedagog, psychoterapeuta w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywała pracując m.in. :

 • W Agencji Doradztwa Zawodowego AD, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, prowadząc młodzieżowe grupy wsparcia, terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • W Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu, prowadząc terapię indywidualną osób dorosłych, pracując z osobami doświadczającymi przemocy
 • W Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Pomocy AKSON we Wrocławiu, prowadząc trening umiejętności wychowawczych
 • W Specjalistycznym Szpitalu MSWiA w Jeleniej Górze, pracując w oddziale leczenia nerwic oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym prowadząc psychoterapię indywidualną i duchową

mgr Piotr Lenert - psychoterapeuta

pedagog, psychoterapeuta w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwent krakowskiego Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Ukończył Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Absolwent czteroletniej Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywał pracując m.in. :

 • W Agencji Doradztwa Zawodowego AD, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, prowadząc młodzieżowe grupy socjoterapeutyczne, terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, konsultacje dla rodziców.
 • W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową
 • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, prowadząc psychoterapię indywidualną i konsyltacje dla rodzin

mgr Dorota Zaręba - psychoterapeuta

psycholog, psychoterapeuta w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Obecnie jest w trakcie szkolenia w czteroletniej Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywała pracując m.in. :

 • W SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym Leczenia Nerwic MSW w Jeleniej Górze,
 • W Dziennym Oddziale Psychiatrycznym prowadząc psychoterapię grupową,
 • W Poradni Zdrowia Psychicznego przy SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym Leczenia Nerwic MSW w Jeleniej Górze,
 • W Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Gniazdo w Warszawie,
 • W Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczo Rehabilitacyjnym Towarzystwa Pomocy Dzieciom Helenów w Międzylesiu, odbywając staże i praktyki na oddziałach psychiatrycznych Szpitala Wolskiego, Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,