Piotr Lenert  psychoterapeuta
tel. 698 491 314

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie zdobywania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem absolwentem krakowskiego Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej. Ukończyłem Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, a następnie  czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w KCP. Szkoła ta jest rekomendowana przez PTP i przygotowuje do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty PTP oraz PTPPd.

 

Doświadczenie w pracy terapeutycznej i szkoleniowej zdobywałem pracując m.in. :

  • W Agencji Doradztwa Zawodowego AD, Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej we Wrocławiu, prowadząc młodzieżowe grupy socjoterapeutyczne, terapię indywidualną młodzieży i osób dorosłych, konsultacje dla rodziców. 
  • W Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kowarach, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową
  • W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu, prowadząc psychoterapię indywidualną i konsultacje dla rodzi.